Önemli Tarihler

 

 

08.07.2022Erken kayıt için son tarih
05.08.2022Bildirilerin son gönderim tarihi
08.08.2022Geç kayıt için son tarih
18.08.2022Kongre programının ilanı
24-25-26.08.2022Kongre tarihi

23.09.2022

Bildiri Kitabı için Özet ve Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi

 

 


Erken Kayıt İçin Son:

:
:
:
:

Geç Kayıt İçin Son:

:
:
:
:

Kongre Programının İlanı İçin Son:

:
:
:
:

Kongreye Son:

:
:
:
: